Podmiot odpowiedzialny za treści zawarte w tej witrynie
SIGMA PIW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 69 600,00zł
KRS: 0000124459
NIP: 676-007-54-55
REGON: 001312115
Alior Bank: 06 2490 0005 0000 4530 5706 7402

Adres do korespondencji:
SIGMA PIW sp. z o.o.
ul.Kolejowa 38
32-080 Zabierzów

Tel.:
+48 12 352 37 37

Email:
biuro@piwsigma.com.pl

Formularz kontaktowy: