Poniżej przedstawiamy informacje na temat zbierania i przetwarzania danych osobowych poszczególnych grup osób których dane przetwarzamy:
Informacja dotycząca zbierania danych osobowych pracowników (obecnych i byłych)
Jeśli jesteś naszym klientem i zawarłeś z nami umowę APG ustanów nas Podmiotem Przetwarzającym
(proszę wydrukować 2 egzemplarze, uzupełnić dane w tym email, podpisać ze strony ADO, odesłać oba egzemplarze do nas; jeden podpiszemy z naszej strony i odeślemy)