Strefa Klienta‎ > ‎

Sigma - WinPłace

Brak wyniku obliczeń pomimo wprowadzenia wartości na kartotece zarobkowej.

Odp. Prawdopodobnie nie zostały przeniesione algorytmy i wartości stałe na dany miesiąc lub przeniesienie nie wykonało się poprawnie. 
Należy sprawdzić, konfiguracja wartości stałe dany miesiąc,  jeśli wartości brak wykonać przeniesienie, kartoteka - przeniesienie algorytmów...,
w przypadku informacji "Miesiąc/Rok był już przenoszony" skontaktuj się z Sigma w celu wykonania głębszej analizy problemu.

Błąd podczas importowania danych do płatnika.

Odp. Prawdopodobnie brak wartości wymaganej przez system płatnik dla jednego z pracowników. 
Należy ponownie wykonać raport "Export do płatnika ZUS" i na formularzu wynikowym rozwinąć poszczególne raporty ZUS za pomocą kliknięcia w znaku +,  poprzedzającego poszczególne nazwy raportów ZUS,
W rozwiniętym raportach ZUS dokładnie przejrzeć poszczególne wartości czy aby na pewno są wypełnione.
Najczęściej brakującymi wartościami o których zapominają użytkownicy jest pole "kod przerwy" w raporcie ZUS RSA, który wybieramy na kartotece w zakładce dodatki w przypadku nieobecności ZUS.

Jak w szybki sposób wyszukać osobę na Wydruku Listy Płac (Raport).

Odp. W górnym menu formularza Raportu w polu „Find” wpisz szukaną wartość i kliknij w ikonę „Find”

Jak wypłacić należności dla pracownika część na ROR a część przez KASY.

Odp. Uwaga, funkcja ta obsługiwana jest dla wybranych wersji algorytmów.
W przypadku gdy pracownik w polu ROR ma wartość „t” do pola „Kasa Stały” wpisujemy część należności jaką pracownik dostanie przez kasę.
W przypadku gdy pracownik w polu ROR ma wartość pustą do pola „ROR Stały” wpisujemy część należności jaką pracownik dostanie przez ROR.
Aby sprawdzić wersję algorytmu należy uruchomić:
Konfiguracja / Składniki Płacy , składnik ROR 498, Kasa 499 muszą mieć podpięte algorytmy z okresem w nazwie równym lub wyższym od 2012.01
W przypadku gdy brak tej wersji algorytmów lub brak pól na kartotece „ROR Stały” i „Kasa Stały” skontaktuj się z SIGMA w celu ustalenia instalacji wyżej wymienionej funkcjonalności.

Jak skorygować wartość składnika poprzez korektę wyniku obliczeń algorytmu dla tego składnika.

Odp. Uwaga, funkcja ta obsługiwana jest dla wybranych wersji algorytmów.
Na formularzu „Kartoteka” na stronie danych (zakładka) „Dodatki” w kolumnie „Nazwa składnika” wybieramy dany składnik, w polu „Stawka” wpisujemy wartość korygowaną i klikamy „Zapisz zmiany dodatków”
Poprzez kliknięcie w ikonę „Oblicz wynagrodzenie” można sprawdzić Skorygowany wynik obliczeń.
W przypadku gdy brak korekty w wyniku obliczeń, prawdopodobnie brak odpowiedniej wersji algorytmu dla korygowanych wartości składników, w takim przypadku skontaktuj się z SIGMA w celu ustalenia instalacji wyżej wymienionej funkcjonalności.

Jak wprowadzić zmiany na wydrukach raportów . (przykładowo raport „Umowa o pracę”)

Odp. Na formularzu podglądu raportu, z górnego menu wybieramy ikonę exportu a następnie z rozwiniętego menu wybieram typ formatu (np. Word) w jakim zostanie zapisany plik dokumentu który można edytować i korygować według własnych upodobań.

Jak wypłacić pozostałe należności dla osoby już zwolnionej.

 Odp. Jeśli pracownik został zwolniony w danym miesiącu i miesiąc ten został już zamknięty i rozliczony, a okazało się w późniejszym okresie że należą mu się dodatkowe należności, można je wypłać na dodatkowej karcie o nazwie „Inne”. Wszystkie świadczenia jakie są wprowadzone za pomocą karty „Inne” będą uwzględniane dla wszystkich pracowników nawet jeśli figurują oni jako osoby zwolnione.

Kwota chorobowego lub zasiłków nie jest przenoszona do raportu RSA Płatnik.

Odp. Najprawdopodobniej w dodatkach przy wypełnianiu zasiłków nie zostały wybrane pole "Do obliczeń" do wyboru, dni robocze/dni kalendarzowe.
Podczas wypełniania danych w dodatkach (między innymi zasiłki) należy pamiętać o wypełnieniu także pola "Do obliczeń" dni robocze/dni kalendarzowe w zależności od wybranego składnika. Ma to znaczenie do obliczenia wartości która jest przekazywana później do płatnika za pomocą funkcji eksportu do płatnika.

Podatek nie jest właściwie zaokrąglany.

Odp. Zaokrąglenie podatku według zasad. Zasady zaokrąglania określone przepisami Ordynacji podatkowej nakazują zaokrąglenie kwoty podstawy zaliczki na podatek oraz samej zaliczki przesyłanej do urzędu skarbowego do pełnych złotych. Zgodnie z tymi regulacjami końcówkę kwoty podstawy opodatkowania wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę tej kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.